Projektai

Europeana logotipas

Europos skaitmeninė biblioteka Europeana – milijonai Europos bibliotekose, archyvuose, muziejuose ir kitose atminties institucijose skaitmenintų knygų, žemėlapių, įrašų, fotografijų, archyvinių dokumentų, paveikslų ir filmų vartotojui pateikiami viename internetiniame portale. Besidomintieji literatūra, menu, mokslu, politika, istorija, architektūra, muzika ar kinu gali greitai rasti ir nemokamai naudotis vertingiausiomis Europos kolekcijomis ir šedevrais. Šiuo metu Europeanoje skelbiama per 23 milijonus objektų iš 33 šalių ir daugiau nei 2200 institucijų.

Vilniaus universiteto bibliotekos kultūros paveldą Europeanoje reprezentuoja per 2000 skaitmenintų dokumentų – rankraščių, fotografijų, žemėlapių, senųjų lietuvių raštijos paminklų. Tarp jų ir pirmoji spausdinta lietuviška knyga.

World Digital Library logotipas

Pasaulio skaitmeninė biblioteka WDL – tai skaitmeninto kultūros paveldo archyvas – dokumentai iš viso pasaulio vartotojui pasiekiami per vieną internetinį adresą įvairiomis kalbomis. Čia galima rasti skaitmenines rankraščių, žemėlapių, retų knygų, filmų, garso įrašų, paveikslų, fotografijų ir architektūrinių brėžinių kopijas. WDL partneriais šiuo metu yra 136 institucijos iš 72 šalių. Vilniaus universiteto biblioteka yra pirmasis ir kol kas vienintelis partneris iš Lietuvos. Pasaulio skaitmeninėje bibliotekoje pristatomi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraščiai – 16–17 a. teismų knygos.

Manuscriptorium logotipas

Europos rankraščių skaitmeninė biblioteka Manuscriptorium – virtualus mokslinio tyrimo įrankis, suteikiantis priegą prie įskaitmenintų istorinių dokumentų (rankraščių, inkunabulų, retųjų spaudinių, žemėlapių, ankstyvųjų viduramžių kodeksų ir kitų tipų dokumentų) šaltinių. Šie istoriniai šaltiniai, pasklidę po įvairias pasaulio bibliotekas, dabar yra pasiekiami per vieną bendrą skaitmeninės bibliotekos vartotojo sąsają, kuri suteikia prieigą prie daugiau nei 5 milijonų skaitmeninių vaizdų. Projektas yra dviejų Čekijos institucijų – Nacionalinės bibliotekos ir informacinių technologijų kompanijos AIP Beroun Ltd penkiolikos metų vaisingo darbo rezultatas. Ši skaitmeninė biblioteka yra įtraukta į UNESCO Pasaulio atminties programą, 2005 m. įvertinta UNESCO Jikji pasauliniu apdovanojimu.

Šioje skaitmeninėje bibliotekoje pristatomi Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiai, senosios fotografijos, žemėlapiai.

ePaveldas logotipas

ePaveldasVirtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS) – didžiulis skaitmeninis lobynas, kuriame pristatomas skaitmenintas Lietuvos kultūros paveldas, sukauptas šalies bibliotekose, muziejuose ir archyvuose. Visiems besidomintiems nacionaline kultūra užtikrinama greita ir patogi prieiga prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų.

Sistemoje yra įdiegtas Vientisas istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauras, kuris yra turtinga žinių bazė bei efektyvus semantinės paieškos įrankis.

Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje ir Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomo kultūros paveldo skaitmeninės kopijos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentai, bažnyčių metrikų knygos, su Vilniaus universiteto istorija susiję dokumentai, knygas lietuvių ir užsienio kalbomis, išleistos Lietuvoje XVI–XVIII a., tarp kurių ir pirmoji lietuviška knyga Martyno Mažvydo Katekizmas.

Virtualios istorinės Lietuvos logotipas

Virtuali istorinė Lietuva – tai virtualus muziejus, kai vos kelių kompiuterio pelės spragtelėjimų pagalba galima susipažinti su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija. Vartotojui pateikiama patraukliai tekstine, vaizdine, garsine formomis Lietuvos istorijos kelias, istorijos bei kultūros fenomenai, legendos ir faktai. Informacinės sistemos turinio pagrindas – Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomų J. Lelevelio kolekcijos istorinių žemėlapių skaitmeninės kopijos. Portale gausu naujų elektroninių paslaugų: Mapedija – Wikipedijos principais grįsta portalo funkcinė posistemė, vartotojams suteikianti galimybę prisidėti prie turinio kūrimo; funkcinė posistemė Žemėlapis, kaip istorijos šaltinis, apjungianti senuosius skaitmeninius žemėlapius su istoriniu turiniu bei projekto geografinė informacinė sistema (GIS), skirta darbui su erdvine ir aprašomąja informacija.

Vilniaus universiteto bibliotekos virtualių parodų logotipas

Vilniaus universiteto bibliotekos virtualios parodos – bibliotekoje saugomo kultūros paveldo parodos virtualioje erdvėje, galimybė mokyti ir mokytis nuotoliniu būdu, informacijos šaltinis skirtingų interesų turintiems vartotojams.

LDK teismų knygų puslapio logotipas

Mokslo projektas „LDK Teismų knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sudarymas“, Nr. LIT-5-19, yra finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos ir vykdomas pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.

Projekto puslapyje yra pateikiamos visos šiuo metu suskaitmenintos VUB saugomos teismų knygos, nuolat papildoma naujai skaitmenintais dokumentais.

Seniausios Lietuvos akademinės bibliotekos virtuali rekonstrukcija (Virtus)

Lietuvos mokslo tarybos finansuoto projekto Seniausios Lietuvos akademinės bibliotekos virtuali rekonstrukcija (Virtus) duomenų bazėje pateikiama XVIII amžiaus rankraštinio Vilniaus jėzuitų akademijos bibliotekos katalogo (Catalogus Auctorum Ordine Alphabetico dispositus in Bibliotheca Collegii Academ[ici] Vilnen[sis]) skaitmeninė kopija ir transkribuotas tekstas. Projekto metu iššifruota apie 5000 įrašų, identifikuoti kataloge įrašyti leidiniai, duomenų bazėje sukurta paieškos sistema.