Oginskių dokumentai

„Inwentarz bierzezy dóbr Retowa i dzierzawy Jodeyniow dziedzietwa... Michala Oginskiego..."
„Inwentarz bierzezy dóbr Retowa i dzierzawy Jodeyniow dziedzietwa... Michala Oginskiego..."
„Ja Abraham Samuelewicz źyd..."[Namo pardavimo raštas]
„Ja Abraham Samuelewicz źyd..."[Namo pardavimo raštas]
„Maiąc plac Im. Xdz Jan Kazimierz Grynkiewicz Pleban Nowomiejski..."
„Maiąc plac Im. Xdz Jan Kazimierz Grynkiewicz Pleban Nowomiejski..."
„Michał Ogiński marszałek powiatu Brasławskiego..., wiadomo czynię tym moim rewersalnym assekuracyinym... zapisem..."
„Michał Ogiński marszałek powiatu Brasławskiego..., wiadomo czynię tym moim rewersalnym assekuracyinym... zapisem..."
„Obwodnica gruntow, Ląk y Lasu Folvarku Jewia należącego do Monastyru Wileńskiego Graeko Rossyiskiego ...“
„Obwodnica gruntow, Ląk y Lasu Folvarku Jewia należącego do Monastyru Wileńskiego Graeko Rossyiskiego ...“
„Poniewasz za pozwolieniem..."[Garantijos raštas]
„Poniewasz za pozwolieniem..."[Garantijos raštas]
„Regestr spraw od JW Pana Oginskiego marszałka nadwornego WXL przezemnie nizey wyrażonego tegoz Jmci Plenipotenta w roku teraznieszego 1750 mca aprila dnia szesnastego do archiwu kancellaryi ziemstwa Wilenskiego vigore dekretu Trybunalnego w [...]
„Regestr spraw od JW Pana Oginskiego marszałka nadwornego WXL przezemnie nizey wyrażonego tegoz Jmci Plenipotenta w roku teraznieszego 1750 mca aprila dnia szesnastego do archiwu kancellaryi ziemstwa Wilenskiego vigore dekretu Trybunalnego w [...]
„Stanisław August z bożey łaski krol Polski...". [Przywilej]
„Stanisław August z bożey łaski krol Polski...". [Przywilej]
„Wyciąg sprawy włoscian Retowskich z dziedziezką J O xiężną senatorową Oginską o wolność"
„Wyciąg sprawy włoscian Retowskich z dziedziezką J O xiężną senatorową Oginską o wolność"
„Wypis S knih Hołownych Trybunalnych U Wilni Odprawowanych ...“
„Wypis S knih Hołownych Trybunalnych U Wilni Odprawowanych ...“
„Wypis s knih Hołownych Trybunalnych U Wilnie Otpravovanych ...“
„Wypis s knih Hołownych Trybunalnych U Wilnie Otpravovanych ...“
„Xięga zawieraiąca w kopiach dokumenta funduszu kaplicy Bożego Ciała będącey w Wilnie w kościele S. Jana...“
„Xięga zawieraiąca w kopiach dokumenta funduszu kaplicy Bożego Ciała będącey w Wilnie w kościele S. Jana...“
„w Protokule Remissyinym Sądu Granicznego Appellacyinego Trockiego Powiatu ...“
„w Protokule Remissyinym Sądu Granicznego Appellacyinego Trockiego Powiatu ...“
„Августейшi монархъ всемилостивейшiй государъ..." [Заявление]
„Августейшi монархъ всемилостивейшiй государъ..." [Заявление]
„Выпис С книг Кгродских замку гдского Воеводства Троцкого ...“
„Выпис С книг Кгродских замку гдского Воеводства Троцкого ...“
„Милостивый государъ Иванъ Бернардовичъ...". [Удостовирение]
„Милостивый государъ Иванъ Бернардовичъ...". [Удостовирение]
„Мы ниже плдписавшиеся виленскаго Свято-духова монастыря ...“
„Мы ниже плдписавшиеся виленскаго Свято-духова монастыря ...“
„Я раина Григоревна Воловичовна Богдановая Окгинская Подкомориная Троцкая ...“
„Я раина Григоревна Воловичовна Богдановая Окгинская Подкомориная Троцкая ...“