Oginskių dokumentai

„ Minchat toda / [Padėkos malda]
„ Minchat toda / [Padėkos malda]
„ Mon manuscript commencé l'an 1778"
„ Mon manuscript commencé l'an 1778"
„ Selecta Ex diversis Latinis Auctoribus ". [Įvairių tekstų rinkinys]
„ Selecta Ex diversis Latinis Auctoribus ". [Įvairių tekstų rinkinys]
„ Uwagi o składzie Rymów Polskich...". [Tekstų rinkinys]
„ Uwagi o składzie Rymów Polskich...". [Tekstų rinkinys]
„ [...] Nayiasnieszy Naypotężnieyszy wielki Monarcho Imperatorze Alexandru Pawlowiczu ...“
„ [...] Nayiasnieszy Naypotężnieyszy wielki Monarcho Imperatorze Alexandru Pawlowiczu ...“
„ Выпис с книг Судовых Земских воеводства Троцкого ". [Testamentas]
„ Выпис с книг Судовых Земских воеводства Троцкого ". [Testamentas]
„ Жыкгимонт август Божю мл корол полски велики кзь ливски руски и руски жомоитски мзовцски и иных ...“
„ Жыкгимонт август Божю мл корол полски велики кзь ливски руски и руски жомоитски мзовцски и иных ...“
„1794 Ma Xbr 19 Dnia w Wilnie...“ [laiškas]
„1794 Ma Xbr 19 Dnia w Wilnie...“ [laiškas]
„August III z bożey łaski krol Polski, wielki xiąże Litewski... oznaymuiemy tym listem przywilejem..."
„August III z bożey łaski krol Polski, wielki xiąże Litewski... oznaymuiemy tym listem przywilejem..."
„August trzeci z bozey łaski krol Polski wielki xiąze Litewski..."
„August trzeci z bozey łaski krol Polski wielki xiąze Litewski..."
„August trzeci z bożey łaski krol Polski, wielki xiąże Litewski... oznaymuiemy ninieyszym listem patentem..."
„August trzeci z bożey łaski krol Polski, wielki xiąże Litewski... oznaymuiemy ninieyszym listem patentem..."
„August trzeci z bożey łaski krol Polski, wielki xiąże Litewski... oznaymujemy tym listem przywilejem..."
„August trzeci z bożey łaski krol Polski, wielki xiąże Litewski... oznaymujemy tym listem przywilejem..."
„August trzeci z bożey łaski krol Polski, wielki xiążę Litewski... oznaymujemy tym listem patentem..."
„August trzeci z bożey łaski krol Polski, wielki xiążę Litewski... oznaymujemy tym listem patentem..."
„August trzeci z bożey łaski krol Polski...". [Przywilej]
„August trzeci z bożey łaski krol Polski...". [Przywilej]
„August wtory zbożey łaski krol Polski, Wielki xiąże Litewski... . Oznaymuie my tym listem przywileiem..."
„August wtory zbożey łaski krol Polski, Wielki xiąże Litewski... . Oznaymuie my tym listem przywileiem..."
„Augustus sekundus dejgratia rex Poloniae... rignificamus prasentibus litaris nostris..."
„Augustus sekundus dejgratia rex Poloniae... rignificamus prasentibus litaris nostris..."
„Do Zarządzaiącego Wilenską Policyą...“ [Raštas]
„Do Zarządzaiącego Wilenską Policyą...“ [Raštas]
„Frańciszek Xawier Ogiński kasztelanic Trocki czynię wiadomo tym moim asekuracyinym opisem..."
„Frańciszek Xawier Ogiński kasztelanic Trocki czynię wiadomo tym moim asekuracyinym opisem..."