Mokslas Vilniaus universitete

BRITANNIA : SIVE FLORENTISSIMORVM REGNORVM, ANGLIÆ, SCOTIÆ, HIBERNIÆ, ET INSVLARVM ADIACENTIVM ex intima antiquitate Chorographica descriptio / Authore GVILIELMO CAMDENO
BRITANNIA : SIVE FLORENTISSIMORVM REGNORVM, ANGLIÆ, SCOTIÆ, HIBERNIÆ, ET INSVLARVM ADIACENTIVM ex intima antiquitate Chorographica descriptio / Authore GVILIELMO CAMDENO
BRITANNIA; // SIVE // FLORENTISSIMO- // RVM REGNORVM, // ANGLIÆ, SCOTIÆ, HIBERNIÆ, // ET INSVLARVM ADIACENTIVM // ex intima antiquitate Choro- // graphica descriptio; // Authore // GVILIELMO CAMDENO. // Nunc tertiò recognita, et magna accessione adaucta, // primùmq in Germania in lucem edita., Adams C408; Cat. Gén. 22-992; IA 130.394; VD16 C328; VUBSK, 53., Antr. lap. dvispalvis., Antikva, kursyvas, graikiškas šriftas., "Hiberniae, et insvlarvm Britanniæ adiacentivm descriptio" su atskiru antr. lap., Sign.: A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Ddd8 superscr., Pag. klaidos: p. 72 pažymėtas 71, 200-156, 205-105, 277-177, 298-292, 446-449, 477-447, 494-394, 636-536, 637-537., Fingerprintas: i-i- iohi o-i- muin 3 1590R., R-klės: p. [1-21]., Yra teksto anglų ir senąja graikų k., Antsp. vidinėje viršutinio kietviršio pusėje: Senieji Spaudiniai (inv.: 1570053)., Antsp. antr. p.: BIBLIOTH.[ECA] ACADEM.[IAE] VILNENSIS (inv.: 1570053)., Įrašas antr. p.: Bibliothecæ magnæ (inv.: 1570053)., Įrašas antr. p.: Collegii Vil.[nensis] Soc.[ietatis] IE.[su] dono Ill[ustri]s[si]mi D[omi]ni Casimiri Sapieha Procancell.[arii] M[agni] D.[ucatus] L.[ithuaniae] (inv.: 1570053)., Kijevo mokslų akademijos bibliotekos žymės: nugarėlės viršuje priklijuota balta lipdė su ranka užrašytu šifru: 349 [užbraukta] // XVI, 568; antr. p. apačioje kairėje pusėje piešuku įrašyta N97 (inv.: 1570053)., Viršelis kartono, aptrauktas šviesiu pergamentu; nugarėlės viršuje priklijuota balta lipdė, po kuria yra užrašas: Camdeni // B...a.; nugarėlės apačioje užrašyta 20. ir priklijuota nedidelė balta lipdė, kurioje išspausdinta: 90.; knygos bloko kraštai taškuoti raudonai ir mėlynai; vidinėje viršutinio kietviršio pusėje apačioje užrašytas šifras: 41.9.20.; priešlapio viršuje, dešinėje pusėje užrašyta: 60 (inv.: 1570053).
CASPARIS BARLÆI, RERVM PER OCTENNIVM IN BRASILIA Et alibi nuper gestarum, Sub Præfectura Illustrissimi COMITIS I. MAVRITII, NASSOVIÆ, &c. COMITIS... HISTORIA
CASPARIS BARLÆI, RERVM PER OCTENNIVM IN BRASILIA Et alibi nuper gestarum, Sub Præfectura Illustrissimi COMITIS I. MAVRITII, NASSOVIÆ, &c. COMITIS... HISTORIA
CASPARIS BARLÆI, // RERVM PER OCTENNIVM // IN // BRASILIA // Et alibi nuper gestarum, // Sub Præfectura Illustrissimi COMITIS // I. MAVRITII, // NASSOVIÆ, &c. COMITIS, // Nunc Vesaliæ Gubernatoris & Equitatus Fœderatorum // Belgii Ordd. sub AVRIACO Ductoris, // HISTORIA., Cat. Gén. 7–807; GK 11.6569; VUBSK, 19., Antikva, kursyvas., Sign.: [1–2], *–**2, A–Z2, Aa–Zz2, Aaa–Zzz2, Aaaa–Ssss2 superscr., Pag. klaidos: p. 59 pažymėtas 95, 70–80, 71–81, 86–68, 193–139., Fingerprintas: a-t. u-i- i-ex mato 3 1647R., R-klė: p. [1-8]., Knygoje yra žml. ir miestovaizdžiai: [1]. Praefectura de Ciriii, vel Seregippe Del Rey cum Itapuama; [2]. Praefecturae Paranambucae pars meridionalis; [3]. Praefecturae Paranambucae pars borealis, una cum praefectura de Itamaraca; [4]. Praefecturae de Paraiba, et Rio Grande; [7]. Portus Calvus; [9]. Civitas Olinda; [10]. Olinda; [11]. Garasu; [12]. Serinhaim; [19]. Insula Tamaraca; [23]. Arx Nassovii; [24]. Siara; [27]. Parayba; [35]. Mauritiopolis; [38] Friburgum; [41]. Boa Vista; [47]. Loanda S. Pauli; [51]. Maragnon; [54]. Chili; [56]. Dillenburgum., Antsp. vidinėje viršutinio kietviršio pusėje: Senieji Spaudiniai (inv.: 1324775)., Antsp. antr. p.: BIBLIOTH.[ECA] ACADEM.[IAE] VILNENSIS (inv.: 1324775)., Antsp. antr. p.: Проверено Ц[ентральной] Н[аучной] Б[иблиотекой] 1939 (inv.: 1324775)., Įrašas vidinėje viršutinio kietviršio pusėje: Hic liber sub Æ IV 75 (inv.: 1324775)., Įrašas antr. p.: Collegij Viln:[ensis] Soc:[ietatis] IESV dono Ill[ustrissi]mi D.[omini] Casimiri Sapieha P[ro]cancell.[arii] M.[agni] D.[ucatus] L.[ithuaniae] (inv.: 1324775)., Nugarėlės viršuje Charkovo universiteto balta lipdė su šifru: B. VI. // 229; vidinėje viršutinio kietviršio pusėje pieštuku užrašyta: B. VI. // 229. √48; antr. p. ištrinti pieštuku rašyti įrašai: B. VI. // 229; √45 (inv.: 1324775)., Viršelis kartono, aptrauktas šviesiu pergamentu su auksintais rėžtuko, rulečių, plokštelių įspaudais; nugarėlė rudos ir juodos odos, restauruota XVIII a. pr., nugarėlės viršuje rudos odos užklijoje įspausta: HISTORIA // BARLÆI. ir užrašytas šifras: 37.1.3; nugarėlės apačioje įspausta: Æ; žalios spalvos medžiaginių raištelių liekanos; knygos bloko kraštai dažyti raudonai; pirmame priešlapyje recto apačioje pieštuku užrašyta: K, to paties priešlapio verso pusėje viršuje: B; antrame priešlapyje verso viršuje pieštuku užrašyta: H. b.; antr. p. rašalu užrašyta: 46 11/28; pieštuku: K // XI-51 (inv.: 1324775).
CHRONICON / CARIONIS ; EXPOSITVM ET AVCTVM MVLTIS ET VETERIBVS ET recentibus hiſtoriis, in deſcriptionibus regnorum & gentium antiquarum, & narrationibus rerum Eccleſiaſticarum & Politicarum, Græcarum, Romanarum, Germanicarum & aliarum, ab [...]
CHRONICON / CARIONIS ; EXPOSITVM ET AVCTVM MVLTIS ET VETERIBVS ET recentibus hiſtoriis, in deſcriptionibus regnorum & gentium antiquarum, & narrationibus rerum Eccleſiaſticarum & Politicarum, Græcarum, Romanarum, Germanicarum & aliarum, ab exordio Mundi vſque ad Carolum Quintum Imperatorem, A PHILIPPO MELANthone et Casparo Peucero
CHRONICON // CARIONIS // EXPOSITVM ET AVCTVM // MVLTIS ET VETERIBVS ET // recentibus hiſtoriis, in deſcriptionibus re- // gnorum & gentium antiquarum, & narra- // tionibus rerum Eccleſiaſticarum & Politi- // carum, Græcarum, Romanarum, Germani- // carum & aliarum, ab exordio Mundi vſque // ad Carolum Quintum Imperatorem, // A PHILIPPO MELAN- // thone et Caʃparo Peucero., Adams C718; http://stabikat.sbb.spk-berlin.de; http://gso.gbv.de; http://swb.bsz-bw.de; http://copac.ac.uk., Antikva, graikiškas šriftas, kursyvas., Signatūros: *-**8, a-z8, A-Z8, Aa-Yy8, *-***8 superscr.; ***8 subscr. tuščias., Fingerprintas: t.e- acc- j.m. nono 3 1584R., R-klė: p. [33-77]., Yra teksto senąja graikų k., Įrašas: Esaias Strato me iure possidet (inv. 1324915)., Įrašas: Ex libris Joannis Caroli Chodkiewicz [užbrauktas] (inv. 1324915)., Įrašas: Collegii Viln[ensis] Societ[atis] Jesu dono Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Casimiri Sapieha Procancell[arii] M[agni] D[ucatus] L[ituaniae] (inv. 1324915)., Įrašas: Ex Libris Danielis Radvani [?] ... (inv. 1324915)., Kijevo mokslų akademijos bibliotekos žymė: balta popierinė lipdė nugarėlėje su šifru: XIV, 14, antr. lap. apačioje kairėje pusėje pieštuku užrašyta: N 82 (inv. 1324915)., Antsp.: ПЕЧАТЬ ВИЛЕНСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛIОТЕКИ (inv.: 2259)., Lipdė: ВИЛЕНСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛIОТЕКA (inv. 2259)., 19 cm; viršelis kartono, aptrauktas šviesia oda; aklieji rėžtuko, rulečių, plokštelių įspaudai; knygos bloko kraštai dažyti mėlynai; nugarėlėje tarpryšyje BAV šifras 41.9.37; 4 ryšiai; šviesių ir mėlynų siūlų kaptalas; marginalijos lot. k. (inv. 1324915)., 17 cm; viršelis kartono, aptrauktas šviesiu pergamentu su apsauginiu krašteliu; odos raištelių liekanos; knygos bloko kraštai dažyti mėlynai; šviesiai rudų siūlų kaptalas; marginalijos lot. k.; raidinis šifras: П IV (6/7 inv. 2259).
COMITIA HONORUM Et Aviti Splendoris PALATINAS ad ÆDES Post peractos fortunatâ Coronide in Corde Regni ad Lechici Orbis tranquillitate[m] Pacificationis Conve[n]tus Sub Triumphalem Ingressus Pompam Illustrissimi ac Excellentissimi Domini D. [...]
COMITIA HONORUM Et Aviti Splendoris PALATINAS ad ÆDES Post peractos fortunatâ Coronide in Corde Regni ad Lechici Orbis tranquillitate[m] Pacificationis Conve[n]tus Sub Triumphalem Ingressus Pompam Illustrissimi ac Excellentissimi Domini D. JOANNIS LUDOVICI de Bròél PLATER PALATINI LIVONIÆ Inter publicos sui Ducatus Plausus Totiusq[ue] Palæmonij Orbis Festiva Gaudia CELEBRATA â Devinctissima PLATERIANO Nomini et Honori Residentia Düneburgensi Soc[ietatis] JESU Panegyrico applausu PROMULGATA Anno Domini 1736
COMITIA // HONORUM // Et Aviti Splendoris // PALATINAS ad ÆDES // Post peractos fortunatâ Coronide in Corde Regni // ad Lechici Orbis tranquillitatē Pacificationis Convēt9 // Sub Triumphalem Ingressus Pompam // Illustrissimi ac Excellentissimi Domini D. // JOANNIS LUDOVICI // de Bròél // PLATER // PALATINI LIVONIÆ // Inter publicos sui Ducatus Plausus // Totiusq; Palæmonij Orbis Festiva Gaudia // CELEBRATA. // â Devinctissima PLATERIANO // Nomini et Honori Residentia Dünebur- // gensi Soc: JESU Panegyrico applausu // PROMULGATA. // Anno Domini 1736., Estr. XXIV, 349; VASL 1394., Antikva, kursyvas., Sign.: A-K2, L1 superscr., Fingerprintas: a,l- u-n- inat taut C 1736Q., Skaitmeninė reprodukcija:, Lipdė: BIBLIOTHECAE ROMANO-CATHOLICAE ECCLESIASTICAE ACADEMIAE PETROPOLITANAE (inv.: 1330081a)., Įrašas: Domus Professæ Vilnensis Soc[ietatis] JESU (inv.: 1330081a)., Įrašas: Josephus Jasinski m[anu] p[ropria] (inv.: 1330081a)., Įrašas: A. R. (inv.: 1330081a)., Įrašas: Ad Ne. D. Gdm. (inv.: 1330081a)., Įrašas: Collegium Düneburgense Soc[ietatis] JESU (inv.: 1330081a)., Kartu įrišta 20 knygų (inv.: 1330081a)., Viršelis kartono, aptrauktas oda su rėžtuko įspaudais; knygos blokas margintas mėlynai (inv.: 1330081a)., Įrašas: Labor Josephi Baka (inv.: 39808)., Neįrišta; raidiniai šifrai: Б. 34 1/7; З XXV 1/358 (inv.: 39808).
COMPENDIVM OMNIVM OPERVM / EXIMII VIRI, ERVDITISSIMIQVE DOCTORIS, D. Martini ab Azpilcueta Nauarri... ; Collectum per R. D. IACOBVM CASTELLANVM TARVISINVM
COMPENDIVM OMNIVM OPERVM / EXIMII VIRI, ERVDITISSIMIQVE DOCTORIS, D. Martini ab Azpilcueta Nauarri... ; Collectum per R. D. IACOBVM CASTELLANVM TARVISINVM
COMPENDIVM // OMNIVM OPERVM // EXIMII VIRI, ERVDITISSIMIQVE // DOCTORIS, // D. Martini ab Azpilcueta Nauarri // SACRI APOSTOLICIQVE ORDINIS // Canonicorum Regularium S. Augustini. // ALPHABETICO ORDINE ACCOMMODATVM. // Vna cum allegationibus, & attestationibus Theologorum, Philosophorum, // atque vtriusque Iuris Interpretum. // Collectum per R. D. IACOBVM CASTELLANVM // TARVISINVM, Sacræ Theol. Doct. // Et nunc denuo ab eodem Authore à multis quibus scatebat erroribus purgatum, // multisque in locis emendatum declaratum et auctum. // CVM PRIVILEGIIS., VUBSK, 18; http://opac.sbn.it (IT\ICCU\CAGE\022714)., Antr. p. dvispalvis., Antikva, kursyvas., Tekstas dviskiltis., Sign.: a8, A–Z8, Aa–Xx8, Yy4 superscr., Pag. klaida: p. 156 pažymėtas 155; sign. klaida: Kk3 pažymėta kk3 subscr., Fingerprintas: i-a- i.s- a.e- dere 3 1602R., Lipdė nugarėlėje: BIBLIOTHECAE ROMANO-CATHOLICAE ECCLESIASTICAE ACADEMIAE PETROPOLITANAE; šifras: 31.2.37 (inv.: 1324908)., Antsp. antr. p.: Senieji Spaudiniai (inv.: 1324908)., Įrašas antr. p.: Bibliothecæ Magnæ (inv.: 1324908)., Įrašas antr. p.: Collegii vilnensis Soc[ietatis] IESu dono Ill[ustris]s[i]mi D[omi]ni Casimiri Sapieha Procancell.[arii] M[agni] D[ucatus] L.[ithuaniae] (inv.: 1324908)., Knygos gale Leningrado TSRS Mokslų akademijos bibliotekos žymė: pieštuku įrašyta kaina: 337/2 (inv.: 1324908)., Viršelis pergamento, def., trūksta dalies viršutinio kietviršio ir nugarėlės; raištelių žymės; užrašas nugarėlėje: Azpilcu- // eta // Compen- // ...m omni // ...pe-// ..., 30.5.45 [užbraukta]; antr. p. užrašyti šifrai: 31.2.19. [19 - užbraukta, šalia užrašyta 37]; 21.4.1 (inv.: 1324908).
CORONA E PALMA MILITARE DI ARTEGLIERIA : Nellaquale si tratta dell´Inuentione di essa, e dell´operare nelle fattioni da Terra, e Mare... Con una giunta della fortificatione Moderna... con dissegni apparenti, et aßai intendenti / Dallo ſtrenuo [...]
CORONA E PALMA MILITARE DI ARTEGLIERIA : Nellaquale si tratta dell´Inuentione di essa, e dell´operare nelle fattioni da Terra, e Mare... Con una giunta della fortificatione Moderna... con dissegni apparenti, et aßai intendenti / Dallo ſtrenuo Capitano Aleſſandro Capo Bianco Vicentino delle Bombardieri della Città di Crema
CORONA // E PALMA MILITARE // DI ARTEGLIERIA. // Nellaquale si tratta dell´Inuentione di essa, e dell´operare nelle fattioni da Terra, e Mare... // ...Con una giunta // della fortificatione Moderna... // ...con dissegni apparenti, et aßai intendenti // NVOVAMENTE COMPOSTA, E DATA IN LVCE. // Dallo ſtrenuo Capitano Aleſſandro Capo Bianco Vicentino delle Bombardieri // della Città di Crema..., IA 131.683; Cat. Gén. 23-577; http://gso.gbv.de; http://gateway-bayern.de; http://swb.bsz-bw.de; http://www.sudoc.fr; http://opac.sbn.it., Def.: trūksta lapo 51 (BAV 46.1.20)., Antikva, kursyvas., Sign.: a4, A-I6, K4 superscr., Foliacijos klaidos: lap. 26 pažymėtas 29, 35-55., Fingerprinatas: o.re e.to i.c- chre 3 1598A., Kolofonas: IN VENETIA // Apreſſo Gio. Antonio Rampazetto. 1598., Antsp.: BIBLIOTH[ECA] ACADEM[IAE] VILNENSIS (inv.: 1573332)., Įrašas: Ex lib[ris] Stanislai Pr... Constat Fl. 3 ... An[n]o 1608 (inv.: 1573332)., Įrašas: Collegij Viln[ensis] Soc[ietatis] JESV dono Sapiehano (inv.: 1573332)., Kijevo mokslų akademijos bibliotekos žymė: pirmo viršelio vidpusėje pieštuku įrašytas šifras: XIV, 669, antr. lap. apačioje kairėje pusėje pieštuku užrašyta: N 117 (inv.: 1573332)., 34 cm; viršelis šviesiai rudo popieriaus; marginalijos lot. k.; def.: trūksta lapo 51 (inv.: 1573332).