Pergamentų kolekcija

„Wypis z ksiąg Szlacheckich Gubernii Litewsko-Wileńskiey Wywodu Familii Urodzonych Dowkontow..."
„Wypis z ksiąg Szlacheckich Gubernii Litewsko-Wileńskiey Wywodu Familii Urodzonych Dowkontow..."
„Władysław Czwarty z łaski Bozey krol Polsky Wielkie Xiąze litewskie...” [Karaliaus Vladislovo raštas]
„Władysław Czwarty z łaski Bozey krol Polsky Wielkie Xiąze litewskie...” [Karaliaus Vladislovo raštas]
„Аттестатъ"
„Аттестатъ"
„Божiею Милостiю Мы Александръ Второй...“ [Įsakas]
„Божiею Милостiю Мы Александръ Второй...“ [Įsakas]
„Божiею Милостiю Мы Александръ Второй...“ [Įsakas]
„Божiею Милостiю Мы Александръ Второй...“ [Įsakas]
„Божiею поспешествующею милостiю мы Николай Первый...“ [Privilegija]
„Божiею поспешествующею милостiю мы Николай Первый...“ [Privilegija]
„Божiею поспъшествующею милостiю Мы Павел Первый...” [Privilegija]
„Божiею поспъшествующею милостiю Мы Павел Первый...” [Privilegija]
„Владиславъ трети ... корол` полски велики князь литовски... [Privilegija]
„Владиславъ трети ... корол` полски велики князь литовски... [Privilegija]
„Во имя светыя тройца...” [Dovanojimo raštas]
„Во имя светыя тройца...” [Dovanojimo raštas]
„Выпис с книг Головных трибунальных...” [Išrašas iš Vyriausiojo LDK tribunolo knygų]
„Выпис с книг Головных трибунальных...” [Išrašas iš Vyriausiojo LDK tribunolo knygų]
„Жикгимонт Август ... корол польский великий князь литовский...” [Žygimanto Augusto privilegija]
„Жикгимонт Август ... корол польский великий князь литовский...” [Žygimanto Augusto privilegija]
„Жикгимонт божью милостью корол полский...” [Žygimanto Senojo raštas]
„Жикгимонт божью милостью корол полский...” [Žygimanto Senojo raštas]
„Жикгимонт третий Божъю милостъю корол...” [Zigmanto Vazos privilegija]
„Жикгимонт третий Божъю милостъю корол...” [Zigmanto Vazos privilegija]
„Я Мартинавая Рижаниновая Альжбета мещанка Виленская...“ [Pardavimo raštas]
„Я Мартинавая Рижаниновая Альжбета мещанка Виленская...“ [Pardavimo raštas]
„Я Станислав Юръевич Петкович...“
„Я Станислав Юръевич Петкович...“
„Я Ячко Богданович боярин Ошмяньский сознаваю сим моимъ листомъ...” [Pardavimo dokumentas]
„Я Ячко Богданович боярин Ошмяньский сознаваю сим моимъ листомъ...” [Pardavimo dokumentas]
„…w rzędzie Praw Seymowych umieszczoną, szczegulnemi Konstytucyami ...” [Kėdainių miesto privilegijos fragmentas]
„…w rzędzie Praw Seymowych umieszczoną, szczegulnemi Konstytucyami ...” [Kėdainių miesto privilegijos fragmentas]