Inkunabulai

Breuiloquiu[m] sancti bonaventure de ordine minorum
Breuiloquiu[m] sancti bonaventure de ordine minorum
Breuiloquiū sancti // bonaventure de- // ord ine minorum., Aprašyta pagal: Feigelmanas 100; https://polona.pl/item/breviloquium,NDY4ODQ0NjY/0/#info:metadata; GW 4655; ISTC ib00859000., Gotiškas šriftas., 33 eilutės., Sign.: A-P6 superscr., Sign. klaidos: K2 pažymėta lk2, K3-lk3 subscr., Fingerprintas: s-de emo- i-ni tiqᴣ C 1495Q., Def.: trūksta antr. lapo (Ink. 21)., Superekslibrisas [?] viršutiniame ir apatiniame kietviršiuose: skyde pavaizduotas stovintis liūtas, pakėlęs vieną koją ir iškišęs liežuvį, be karūnos (inv.: 14)., Lipdė: Виленская Публичная БИБЛIОТЕКА (inv.: 14)., Lipdė: BIBLJOTEKA VNIWERSYTECKA W WILNIE (inv.: 14)., Antsp. lap. sign. A2 subscr.: ВИЛЕНСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛIОТЕКИ (inv.: 14)., Antsp. lap. sign. B5 subscr.: BIBLJOTEKA UNIWERS[YTECKA] W WILNIE. Starodruki (inv.: 14)., Įrašas lap. sign. A2 subscr.: Pro Bibliotheca Viln[ensi] F[rat]rum Minor[um] (inv.: 14)., Įrašas lap. sign. A2 subscr.: PP[atrum] Bernardin[orum] Vilnens[ium] (inv.: 14)., Įrašas lap. sign. A2 subscr.: Armar: 18. [?] // ... // N 24 (inv.: 14)., 20,7 cm; MEI 02123364; pasak E. Laucevičiaus [XV-XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose, p. 38] knyga įrišta pačioje XV a. pab.; viršelis medžio, aptrauktas ruda oda su aklaisiais rėžtuko, pavieniais orn. įspaudais; priešlapiai neišlikę; vidinės kietviršių pusės paklijuotos labai plonu pergamentu su rankraštiniu tekstu hebr. k. [XV a. ?]; dviejų segtuvų buvimo žymės; 3 ryšiai; knygos bloko viršutiniame krašte įrašas: Breuiloq[ium]; viršelis tvarkytas XX a. pirmoje pusėje: trūkstama viršutinio kietviršio apatinė pusė pakeista kartonu ir apklijuota oda; uždėta odinė nugarėlė; viršelis padengtas laku; prie lapo sign. A2 subscr. priklijuotas lapas su išspausdintais knygos leidimo duomenimis, šio lapo verso pusėje uždėtas tikrinimo antsp.: 56; lap. sign. A2 subscr. įrašas pieštuku: InwLit. 14; įrašas juodu rašalu: O.13.N.28- [perbraukta]; vos įžiūrima bibliografinė nuoroda, užrašyta pieštuku: GW. IV, 4655; mėlynu [?] pieštuku užrašytas "+"; lapai sunumeruoti pieštuku kiekvieno lapo apatiniame dešiniajame kampe; marginalijos lot. k. [XVIII a.?]: S Bonauenturæ breuiloqui; S. Bonauenturæ opus de rebus varijs Theologicis et moralibus; VVB lipdėje pieštuku užrašytas Stepono Batoro universiteto bibliotekos šifras: Ink II 16-18; def.: trūksta antr. lapo; VVB raidinis šifras pieštuku lap. A2ro: A.45.2 / 11,12,13 (inv.: 14)., Kartu įrištos 3 knygos (inv.: 14).
Epitomata que vulgo reparationes dicu[n]tur lectionum et exercicioru[m] logice veteris ac noue Areſtotelis. [Secundum] diui Alberti doctoris magni doctrina[m] ad profectu[m] quoru[m]uis philoſophie agonie paleſtritaru[m]. Ueru[m] preſertim in [...]
Epitomata que vulgo reparationes dicu[n]tur lectionum et exercicioru[m] logice veteris ac noue Areſtotelis. [Secundum] diui Alberti doctoris magni doctrina[m] ad profectu[m] quoru[m]uis philoſophie agonie paleſtritaru[m]. Ueru[m] preſertim in gymnaſio colonienſi q[uo]d Laurentij voca[n]t p[er] ingenij ſui cultu deſuda[n]tiu[m] feliciter incipiunt : Arnoldus de Tongern]
Feigelmanas 37; ISTC ia01064000; GW 2515; R 1097; Voull (K) 165-166; Schramm VIII, 502; IP-539; GoffA-1064; http://gateway-bayern.de; http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb00026213-6., Epitomata que // vulgo reparationes dicũtur le // ctionum et exerciciorũ logice veteris ac noue Areſtotelis. diui // Alberti doctoris magni doctrinã. ad profectũ quorũuis philoſo- // phie agonie paleſtritarũ. Uerũ preſertim in gymnaſio colonienſi // q[uo]d Laurentij vocãt p[er] ingenij ſui cultu deſudãtiũ feliciter incipiunt., Gotiškas šriftas., Sign.: A-S6 superscr., Sign. klaida: B1 pažymėtas b1 subscr., Fingerprintas: i.ad o-st e-is ditu C 1500T., Def.: trūksta antr. lap. sign. A1 subscr. (inv. : 28), 41-43 eilutės., Veikalas baigiasi s6ve subscr.: Reparatiões vete // ris artis Areſto., Kolofonas: Epitomata totius veteris artis in cõmodũ p[ro]fectũ // scolariũ burſe laurentiane in felici ſtudio agrippinenſis Colo // nie p[er] venerabilẽ virũ Arnoldũ Tungeris artium liberalium // magistrũ et ſacre theologie licentiatum pridẽ collecte ſed et // altera iam vice p[er] eundẽ relecte ac ad vnguem (vt aiunt) caſti- // gate et emẽdate. p[er] honeſtum quoq[ue] ciuem Henricũ Quentell // denuo impreſſe finem feliciter habent. Anno domini Mille // ſimo quingẽteſimo. tercio die februarij., Antsp.: BIBLJOTEKA UNIWERS[YTECKA] W WILNIE. Starodruki (inv.: 28)., Lipdė: ВИЛЕНСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛIОТЕКA (inv.: 28)., Lipdė: BIBLJOTEKA VNIWERSYTECKA W WILNIE (inv.: 28)., 20 cm; MEI 02108221; perrišta XIX a. pr. [?]: viršelis kartono, apklijuotas keliaspalviu "šukuotiniu" popieriumi; nugarėlė juodos odos, kampeliai rudos; nugarėlėje auksinti filetės ir pavieniai orn. įspaudai, tarpryšyje auksu įspaustas pavadinimas: REPARATIONES // ARISTOTELIS; odos raišteliai; knygos bloko kraštai taškuoti raudonai ir mėlynai; marginalijos lot. k. raudonu ir rudu rašalu; viršutinio kietviršio vidinėje pusėje rudu rašalu užrašyta: Col 416. 29 [užbraukta]; Col. 16. ZN 14; Stepono Batoro universiteto bibliotekos šifras juodu rašalu: Ink II 59 ir pieštuku pridurta 59a; priešlapio averse pieštuku užrašyti knygos leidimo duomenys ir bibliografinės nuorodos: G.W. 2515; R. 1097; Pr. 1364; Vk. 165166; VB. 996,5; def.: rūksta antr. lap. sign. A1 subscr.; raidinis šifras: A. 48. 6/11 (inv. : 28)., Kartu įrištos d. 1-2 ir dar viena knyga (inv.: 28).
Expositio hymnorum perutilis omnibusq[ue] salubris
Expositio hymnorum perutilis omnibusq[ue] salubris
Expositio hymnorum peruti // lis omnibusq[ue] salubris., Feigelmanas 157; ISTC ie00148000; GW n0437; H* 6779; Pell. 467 (Reutlingen, M. Greyff, ca. 1489-1493); Voull (B) 1963; Günt (L) 2924 (Strassburg, J. Prüss, ca. 1491); IP 2914 Strassburg, Joh. Prüss, ca. 1491); Goff-E-148 (Reutlingen, M. Greyff, ca. 1489-1493); http://daten.digitale-sammlungen.de/; http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/., Def. trūksta pirmo lanko (sign. a8 superscr.) (Ink. 87)., Gotiškas šriftas., Sign.: a-d8,6, e-f6,8 superscr., Teksto rinktis 4-20, komentarų 15 eilučių., Kai kurie šaltiniai nurodo leidimo duomenis: [Reutlingen : Michael Greyff, ca. 1489-1493]., Fingerprintas: esie e*m- tie. acma 3 1491Q., Įrašas: Bibliothecae Seminarij Diocesiani Vilnensis (inv.: 30)., Antsp.: BIBLJOTEKA UNIWERS[YTECKA] W WILNIE. Starodruki (inv.: 30)., Lipdė: BIBLJOTEKA VNIWERSYTECKA W WILNIE (inv.: 30)., Kartu įrištos 4 knygos (inv.: 30)., 21 cm; viršelis medinis, kietviršių briaunų centrai su nuosklembomis; aptrauktas tamsiai ruda oda, aklieji rėžtuko, rulečių su deivių ir evangelistų atvaizdais [su tekstu: CHLOEIA, VENVS; MARCVS, LVCAS, MATHEVS ir kt.], pavieniai orn. įspaudai, viršutiniame kietviršyje plokštelės su šventojo atvaizdu įspaudas ir pavadinimas: HYMNORVM // EXPOSITIO; žalvario ir odos kablio tipo segtuvų liekanos: išlikusi tik dalis vieno odinio dirželio; nugarėlėje antrame tarpryšyje popieriaus lipdė su įrašu rudu rašalu: [Ex]positionis [?] Hymnoru[m] Rem..., trečiame - lipdė su įrašu: Druki [?] 4, apatiniame - lipdė su įrašu: N 171; raidiniai inicialai įrašyti arba piešti ranka, orn. piešiniai juodu rašalu; marginalijos lot. k.; lap. IX -bibliografinės nuorodos pieštuku: poz. H.* 6779; ig. 2924; BUSB šifras Ink. II 83; def. trūksta pirmo lanko (sign. a8 superscr.) (inv.: 30).
Opera / [parengė Benedictus Brognolus]
Opera / [parengė Benedictus Brognolus]
Tekstas prasideda lap. sign. a2 subscr.: IVLIANO CONSVLI AC PATRICIO PRISCIA- // NVS SALVTEM. // (C)VM omnis...; komentarai lap. sign. a2 subscr.: (C)VM OMNIS Eloquentiæ doctrinam. & omne studiorum genus..., Aprašyta pagal: Feigelmanas 366; ISTC ip00969000; GW M35396., Kolofonas: ...Hæc postmodum // Philippus pinzius mantuanus accurate diligẽ- // terq[ue] imprimere adnixus est. Idq[ue] Deo maximo // bene iuuãte effecit. Venetiis anno. Mcccclxxx // xii. xii kal. Iulii..., Def.: trūksta lap. a1, P6 subscr. tuščio (Ink. 281)., Antikva, graikiškas šriftas., Sign.: a-c8, d-e6, f-z8, &8, A-K8, L10, M-O8, P6 superscr.; P6 subscr. tuščias., Foliacijos pastaba: lapai numeruoti ir arabiškais, ir romėniškais skaitmenimis, kartais abu būdai viename skaičiuje, arabiškas skaitmuo 2 rašomas kaip z raidė, pvz.: lap. zvi [26]., Foliacijos klaidos: lap. 29 pažymėtas ZIII [23], 30-32, 32-xxxiii, 37-4i [41] ir t. t., 56-55, 59-56, 65-95, 67-97, 96-99, 112-ii3 [113], 165-166, 192-92, ccxxix-ccxix, ccxxxx-cclxxxx, ccxxxxvii-ccxxxvii, ccxxxxviii-ccxxxviii, cclviii-ccxxxxxxiii, cclx-cclii, cclxii-cclxiii, cclxix-cclix, cclxx-cclx, cclxxi-cclxii, cclxxii-cclxii, cclxxviii-lxxviii, cclxxix-lxxix, cclxxx-lxxx, lap. 283-290 pažymėti tokia tvarka: ccxlxxviii, cclxxxix, ccix, ccxci, ccxcii, nepažymėtas, ccxcv, nepažymėtas; cclxxxxii pažymėtas ccxxxxxii., Fingerprintas: i-ge uno- usit sttu 3 1492R., Knygoje yra: De octo partibus orationis / komentarai Johannes de Aingre; De constructione; De duodecim carminibus; De numeris; De ponderibus et mensuris; De versibus comicis; De declinationibus; De accentibus / (Pseudo-)Priscianus; De praeexercitamentis rhetorices / (Pseudo-)Hermogenes; De metris comicis / Rufinus Antiochensis; De litteraturis; De compositione et metris oratorum; De situ orbis / Dionysius Periegetes, vert. Priscianus., Antsp. lap. sign. a2 subscr. ir knygos gale: BIBLIOTH. MICHAEL & SOPH. BALINSKI (inv.: 1094987)., Įrašas: Michael Baliński (inv.: 1094987)., Lipdė: BIBLJOTEKA JASZUŃSKA (inv.: 1094987)., 29,5 cm; MEI 02122272; perrišta XVIII a.: viršelis kartono, aptrauktas ruda taškuota oda su aklaisiais rėžtuko įspaudais; nugarėlės viršuje baltos popierinės lipdės likutis su įrašu juodu rašalu: Priscio... // Gramm...; knygos bloko kraštai taškuoti mėlynai; lape sign. a2 iškirptas buvusio savininko antsp.; juodu rašalu užtušuotas įrašas; lapo apačioje likęs įrašas: Prisciani Grammatica; ranka piešti raudoni ir mėlyni inic., kai kur raudonos rubrikos; marginalijos [iškirpto savininko ?] juodu rašalu lot. k., surašyti kustodai; knygos gale - graikiškų raidžių abėcėlė, užrašyta raudonu rašalu su juodu rašalu viršuje lot. k. užrašytais raidžių pavadinimais; Jašiūnų dvaro bibliotekos šifras lipdėje: 247 (inv.: 1094987).