Inkunabulai

Expositio hymnorum perutilis omnibusq[ue] salubris
Expositio hymnorum perutilis omnibusq[ue] salubris
Expositio hymnorum peruti // lis omnibusq[ue] salubris., Feigelmanas 157; ISTC ie00148000; GW n0437; H* 6779; Pell. 467 (Reutlingen, M. Greyff, ca. 1489-1493); Voull (B) 1963; Günt (L) 2924 (Strassburg, J. Prüss, ca. 1491); IP 2914 Strassburg, Joh. Prüss, ca. 1491); Goff-E-148 (Reutlingen, M. Greyff, ca. 1489-1493); http://daten.digitale-sammlungen.de/; http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/., Def. trūksta pirmo lanko (sign. a8 superscr.) (Ink. 87)., Gotiškas šriftas., Sign.: a-d8,6, e-f6,8 superscr., Teksto rinktis 4-20, komentarų 15 eilučių., Kai kurie šaltiniai nurodo leidimo duomenis: [Reutlingen : Michael Greyff, ca. 1489-1493]., Fingerprintas: esie e*m- tie. acma 3 1491Q., Įrašas: Bibliothecae Seminarij Diocesiani Vilnensis (inv.: 30)., Antsp.: BIBLJOTEKA UNIWERS[YTECKA] W WILNIE. Starodruki (inv.: 30)., Lipdė: BIBLJOTEKA VNIWERSYTECKA W WILNIE (inv.: 30)., Kartu įrištos 4 knygos (inv.: 30)., 21 cm; viršelis medinis, kietviršių briaunų centrai su nuosklembomis; aptrauktas tamsiai ruda oda, aklieji rėžtuko, rulečių su deivių ir evangelistų atvaizdais [su tekstu: CHLOEIA, VENVS; MARCVS, LVCAS, MATHEVS ir kt.], pavieniai orn. įspaudai, viršutiniame kietviršyje plokštelės su šventojo atvaizdu įspaudas ir pavadinimas: HYMNORVM // EXPOSITIO; žalvario ir odos kablio tipo segtuvų liekanos: išlikusi tik dalis vieno odinio dirželio; nugarėlėje antrame tarpryšyje popieriaus lipdė su įrašu rudu rašalu: [Ex]positionis [?] Hymnoru[m] Rem..., trečiame - lipdė su įrašu: Druki [?] 4, apatiniame - lipdė su įrašu: N 171; raidiniai inicialai įrašyti arba piešti ranka, orn. piešiniai juodu rašalu; marginalijos lot. k.; lap. IX -bibliografinės nuorodos pieštuku: poz. H.* 6779; ig. 2924; BUSB šifras Ink. II 83; def. trūksta pirmo lanko (sign. a8 superscr.) (inv.: 30).
Preceptorium Nicolai de Lira ordinis seraphici Francisci
Preceptorium Nicolai de Lira ordinis seraphici Francisci : siue expositio tripharia breuis et vtilis in decalogum legis divine
Preceptorium Nico- // lai de Lira ordinis se- // raphici Francisci :siue expositio tripharia breuis ᴤ // vtilis in decalogum legis divine., Kolofonas pagal GW 12210: ...Acceptat finem per virum nomine landen. // Colonie ciuem deus hunc tueare Joannem // Anno milleno quater et C. septuageno // Septimo. In eterno sit tibi laus domino., Leidimo metai 1477 yra mažai tikėtini, lyginant su spaustuvininko gyvenimo metais, žr.: GW 12210; ISTC in00144400., GW 12210; ISTC in00144400., Def.: trūksta paskutinio lap. [88] su kolofonu ir signetu (Ink. 331)., Gotiškas šriftas., Sign.: A-L8 superscr., Sign. klaida: H4 pažymėta H3 subscr., 30 eilučių., Fingerprintas: u-li cuus umi- speu C 1477[i. e.1497]T., Knygoje yra: De decimus dandis; Interrogationes faciende infirmo morienti; De articulis fidei; De septem peccatis mortalibus; De triplici modo peccandi in deum; De operibus misericordie; Compendium de vita antichristi; De fine mundi et de extremo iudicio; De a[n]i[m]e ho[min]is immortalitate libellus p[er]utilis., Įrašas: M: Franciszek Hawryłkiewicz (inv.: 00330001774)., Įrišta su: Birgitta. Orationes sancte Brigitte. [Roma, apie 1500] (inv.: 00330001774)., MEI 02017156; marginalijos pradžioje, tekste raudonu ir juodu rašalu lot. k.; smarkiai apkarpytas blokas įrišimo metu; klaidingai įrišta: lap. su sign. I8 superscr. įrišti po lap. su sign. K8 subscr.; def.: trūksta paskutinio lap. [88] su kolofonu ir signetu; raidinis šifras užrašytas pieštuku lap. [1]: A 48 8/14(inv.: 00330001774).