J. Lelevelio fondas: Atlasai

AMERICA, QVÆ EST GEOGRAPHIÆ BLAVIANÆ PARS QVINTA, LIBER VNVS VOLVMEN VNDECIMVM
AMERICA, QVÆ EST GEOGRAPHIÆ BLAVIANÆ PARS QVINTA, LIBER VNVS VOLVMEN VNDECIMVM
AMERICA, // QVÆ EST // GEOGRAPHIÆ // BLAVIANÆ // PARS QVINTA; // LIBER VNVS // VOLVMEN VNDECIMVM., Def.: trūksta frontispiso "America", p. 1-2 (sign. A2 superscr.) su dvigubu žml.: "Americae nova tabula" (M 1535/11)., Tekstas dviskiltis., Dzikowski, 99; Koeman. Atlantes Neerlandici. Vol. 2, ´t Goy-Houten, 2000, p. 355-356, 2:601.11., Antikva, kursyvas., Sign.: [1-2], A-L2, M1, N-O2, P1, Q-Y2, Z1, Aa-Dd2, Ee1, Ff-Hh2, Ii1, Kk-Ss2, Tt1, Vu-Zz2, Aaa-Lll2, Mmm1, Nnn-Sss2, Ttt1, Vuu-Zzz2, Aaaa-Cccc2, Dddd1, [1-2], Eeee-Kkkk2, Llll1, Mmmm-Vuuu2 superscr., Pag. klaidos: p. 22 pažymėtas 20 ir t. t., 198-298, 199-299, 250-252, 251-253., Fingerprintas: ++++ i-o- e-re Vebe 3 1662R., Atlase yra: [1]. Americae nova tabula., Antsp.: Ze zbioru J. Lelewela (inv.: 00330000300)., Antsp.: Biblioteka Szkoły Nar: Polskiej w Batignolles (inv.: 00330000300)., Lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie (inv.: 00330000300)., Aštuoniakampė lipdė mėlynais krašteliais su šifru: II A 2/11 (inv.: 00330000300)., Viršelis kartono, aptrauktas ruda marmurine oda; viršelio briaunos su auksintais ornamentiniais ruletės įspaudais; nugarėlėje auksinti ornamentiniai plokštelės ir pavieniai įspaudai; buvusios odos plaketės žymės, auksintas įspaudas: TOM XI.; knygos bloko kraštai auksinti; žml. spalvinti ranka; def.: trūksta frontispiso "America", p. 1-2 (sign. A2 superscr.) su dvigubu žml.: "Americae nova tabula" (inv.: 00330000300).
ATLAS : [atlasas iš įvairių žemėlapių] / [Frederik de Wit ; Frederik de Wit (sūnus) ; Frederik de Wit (anūkas) ; Nicolas Visscher]
ATLAS : [atlasas iš įvairių žemėlapių] / [Frederik de Wit ; Frederik de Wit (sūnus) ; Frederik de Wit (anūkas) ; Nicolas Visscher]
Dzikowski, 212., Atlase įrišti įvairių leidimų F. de Witų dinastijos žemėlapiai: [1]. Nova orbis tabvla; [2]. Accuratissima totius Asiæ tabula; [3]. Totius Africæ accuratissima tabula; [4]. Novissima et accuratissima septentrionalis ac meridionalis Americæ descriptio; [5]. Novissima et accuratissima XVII provinciarum Germaniæ inferioris tabula; [6]. Germaniæ inferioris XVII provinciarum accuratissima tabula / N. Visscher; [7]. Novissima et accuratissima comitatus Flandriæ tabula; [8]. Comitatus Hanoniæ et episcopatus Cambresis descriptio; [9]. Tabula comitatvs Artesiae; [10]. Belgium foederatum; [11]. Comitatus Hollandiæ tabula; [12]. Comitatus Zelandiæ tabula; [13]. Domini Ultraiectini tabula; [14]. Ultraiectini domini tabula; [15]. Comitatvs Zvtphaniae et flvminis isvlæ nova delineatio; [16]. Transisalania provincia; [17]. Tabula comitatus Frisiæ; [18]. Tabulae dominii Groeningae; [19]. Ducatus Lutzenburgici tabula; [20]. Tabula ducatus Limburch et comitatus Valckenburch; [21]. Tetrachia ducatus Geldriae Ruremondana sive Hispanica; [22]. Tetrachia ducatus Geldriae Neomagensis; [23]. Nova... Germaniae tabula; [24]. Germania descriptio; [25]. Nova totius Westphaliae descriptio; [26]. ...Electoratus Coloniensis; [27]. Episctopatus et principatus Leodiensis et Namurcensis comitatus; [28]. Cliviae ducatus et Marchiae comitatus; [29]. Circulus electorum Rheni; [30]. Pars septentrionalior superioris circuli Rhenani; [31]. Marchionatus Misniae; [32]. Marchionatus Brandenburgi et ducatus Pomeraniae; [33]. Circulus Bavaricus; [34]. Circuli Austriaci pars septentrionalis; [35]. Circuli Austriaci pars occidentalior... Tirolis episcopatus; [36]. Carta noua del passagio et strada dalli Paesi Bassi; [37]. Ducatus Carinthiae et Carniolae; [38]. Regnum Bohemia; [39]. Regni Hungariae... novissima delineatio; [40]. Regnum Hungaria; [41]. Regni Poloniae et Ducatus Lithvaniae, Voliniae, Podoliae, Vcrainiae, Prvssiae, Livoniae et Cvrlandiae descriptio., Atlase yra: [42]. Tabula Russia vulgo Moscovia; [43]. Imperii Russici sive Moscoviae status generalis; [44]. Accurata torius Archipelagi et Graeciae universae tabula; [45]. Tvrcicvm imperivm; [46]. Nova Persiae, Armeniae, Natoliae et Arabiae descriptio; [47]. Tabula Tartariae et majoris partis Regni Chinae; [48]. Magnae Tartariae, Magni Mogolis Imperii, Iaponiae et Chinae nova descriptio; [49]. Magni Mogolis imperivm; [50]. Tabula Indiae orientalis; [51]. Terra Sancta, sive Promissionis olim Palestina; [52]. Barbaria; [53]. Gvinea; [54]. Totius Regnorum Hispaniae et Portugaliae descriptio; [55]. Novissima et accuratissima Regnorum Hispaniae et Portugaliae tabula; [56]. Regnorum Castellae veteris, Legionis et Gallaeciae... descriptio; [57]. Regnorum Castellae novae, Andalusiae, Granadae, Valentiae et Murciae accurata tabula; [58]. Tabula Italiae, Corsicae, Sardaniae...; [59]. Status Sabaudici tabulam... partes minores; [60]. Status et ducatus Mediolanensis, Parmensis et Montis Ferrati accuratissima delineatio; [61]. Status Ecclesiasticus et Magnus ducatus Thoscanae; [62]. Regnum Neapolis; [63]. Insularum Sardiniae et Corsicae descriptio; [64]. Insula sive Regnum Siciliae; [65]. Insularum Melitae vulgo Maltae, Gozae et Comini correctissima descriptio; [66]. Campagne; [67]. Bretagne; [68]. L´Isle de France; [69]. Ducatus Bvrgvndiae nova descriptio; [70]. Langvedoc; [71]. Dauphine; [72]. Provence; [73]. Regnorum Angliae, Scotiae, Hiberniae tabula; [74]. Tractus Regni Angliae; [75]. Occidentalior Regni Angliae districtus; [76]. Orientalior districtus Regni Angliae; [77]. Scandinaviae tabula comprehendens Regnorum Sueciae, Daniae et Norvegiae; [78]. Iutiae tabula; [79]. Insularum Danicarum ut Zee-Landiae... descriptio; [80]. Regni Norvegia nova tabula; [81]. Regni Sueciae tabula generalis; [82]. Suecicae, Lapponiae et Norvegiae nova tabula; [83]. Norlandia sive Regni Sueciae propriae pers septentrionalis., Atlase yra: [84]. Sueonia; [85]. Regni Gothiae tabula; [86]. Nova tabula Magni ducatus Finlandiae; [87]. Ducatus Livoniae et Curlandiae nova tabula., Antsp.: Ze zbioru J. Lelewela (inv.: 00330000351)., Antsp.: Biblioteka Szkoły Nar: Polskiej w Batignolles (inv.: 00330000351)., Keturkampė lipdė mėlynais krašteliais su šifru: II B 2/6 (inv.: 00330000351)., Lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie (inv.: 00330000351)., Viršelis kartono, aptrauktas ruda marmurine oda su auksintais pavieniais, rėžtuko ir ruletės įspaudais; nugarėlėje auksinti plokštelės įspaudai; šviesiai rudos odos plaketėje - įspaudas: ATLAS // PAR // DE WIT; kietviršių briaunos puoštos auksintais ornamentiniais ruletės įspaudais; knygos bloko kraštai marginti mėlynai; žalio šilko skirtukas; priešlapiai margo marmurinio popieriaus; ant kai kurių žml. kitoje pusėje ranka užrašyti autorius ir žml. pavadinimas; žml. spalvinti ranka; antraštinio lapo vietoje įrištas ranka spalvintas apie 1672 m. leisto F. de Wito atlaso antr. lap.: ATLAS // TOT AMSTERDAM // Bij FREDERICK DE WIT in de Calverstraet bij // den Dam inde Witte Paskaert (inv.: 00330000351).
ATLAS : [atlasas] / [Frederik de Wit]
ATLAS : [atlasas] / [Frederik de Wit]
Dzikowski, 124., Kitas leidimas, skiriasi žml. skaičiumi ir rodykle., Žemėlapių reversas tuščias., Antikva., Atlase yra: [1]. Nova orbis tabula; [2]. Novissima et accuratissima totius Americae descriptio; [3]. Totius Africae sccuratissima tabula; [4]. Accuratissima totius Asiae tabula; [5]. Nova et accurata totius Europae descriptio; [6]. Totius Regnorum Hispaniae et Portugalliae descriptio; [7]. Tabula Portugalliae et Algarbia; [13]. Accuratissima Galliae tabula vulgo Royaume de France; [27]. Novissima et accuratissima totius Italiae, Corsicae et Sardiniae descriptio; [36]. Accuratissima Germaniae tabula; [39]. Austria archiducatus; [40]. Bohemia; [41]. Moravia marchionatus; [54]. Nova Helvetiae tabula; [65]. Regni Daniae accuratissima delineatio; [68]. Tabula regnorum Sueciae et Norvegiae; [69]. Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae... descriptio; [70]. Accurata Prussiae descriptio; [71]. Tabula Russia vulgo Moscovia; [72]. Tabula Tartariae et majoris partis Regni Chinae; [73]. Tabula Indiae Orientalis; [74]. Nova Persiae, Armeniae, Natoliae et Arabiae descriptio; [75]. Turcicum imperium; [76]. Terra Sancta sive Promissionis, olim Palestina recens delineata; [77]. Nova totius Hungariae... descriptio; [78]. Έλλας seu Graecia universa; [81]. Nova totius Angliae, Scotiae et Hiberniae tab[ula]; [82]. Novissima et accuratissima XVII Provinciarum Germaniae Inferioris tabula; [83]. Belgium confoederatum; [92]. Belgii regii accuratissima tabula., Antsp.: ZE ZBIORU J. LELEWELA (inv.: 00330000350)., Antsp.: Biblioteka Szkoły Nar: Polskiej w Batignolles (inv.: 00330000350)., Lipdė: BIBLJOTEKA VNIWERSYTECKA W WILNIE (inv.: 00330000350)., Lipdė: ašruonkampė mėlynais pakraščiais su raidiniu šifru: II C 2/15 (inv.: 00330000350)., Viršelis - kartonas, aptrauktas pergamentu, aklieji plokštelės, rėžtuko, filetės orn. įspaudai, bloko kraštai dažyti raudonai; žalio šilko raištelių išblikusios liekanos; įrišimui panaudoti rnakraštinio raudonai juodo pergamento su gaidomis ir spausdinto teksto fragmentai; apgadintoje nugarėlėje išlikęs rankr. užrašas: ...ofte anwysing // 100 KARTEN // FRID. de WIT // et JOAN. JANSSON // 1670; vienas žml. spalvintas ranka (inv.: 00330000350).
ATLAS : [atlasas] / [Frederik de Wit]
ATLAS : [atlasas] / [Frederik de Wit]
Dzikowski, 123., Def.: trūksta žml. lap.: [5]. Nova et accurata totius Europae descriptio; [12]. Regni Daniae accuratissima delineatio; [23]. Insula Candia ejusque fortificatio; [25]. Insula Malta accuratissime delineata; [26]. Nova totius Angliae, Scotiae et Hiberniae tab[ula]; [27]. Novissima et accuratissima XVII Provinciarum Germaniae Inferioris tabula; [41]. Belgii regii accuratissima tabula (M 1566); žml. lap.: [1]. Nova orbis tabula; [2]. Novissima et accuratissima totius Americae descriptio (M 1567); žml. lap.: [1]. Nova orbis tabula; [29]. Insula Candia likusi tik viršutinė dalis (M 1563)., Žemėlapių reversas tuščias., Antikva., Atlase yra: [1]. Nova orbis tabula; [2]. Novissima et accuratissima totius Americae descriptio; [3]. Totius Africae sccuratissima tabula; [4]. Accuratissima totius Asiae tabula; [5]. Nova et accurata totius Europae descriptio; [6]. Totius Regnorum Hispaniae et Portugalliae descriptio; [7]. Tabula Portugalliae et Algarbia; [8]. Accuratissima Galliae tabula vulgo Royaume de France; [9]. Novissima et accuratissima totius Italiae, Corsicae et Sardiniae descriptio; [10]. Accuratissima Germaniae tabula; [11]. Totius fluminis Rheni novissima descriptio; [12]. Regni Daniae accuratissima delineatio; [13]. Tabula regnorum Sueciae et Norvegiae; [14]. Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae... descriptio; [15]. Tabula Russia vulgo Moscovia; [16]. Tabula Tartariae et majoris partis Regni Chinae; [17]. Tabula Indiae Orientalis; [18]. Nova Persiae, Armeniae, Natoliae et Arabiae descriptio; [19]. Turcicum imperium; [20]. Terra Sancta sive Promissionis, olim Palestina recens delineata; [21]. Nova totius Hungariae... descriptio; [22]. Έλλας seu Graecia universa; [23]. Insula Candia ejusque fortificatio; [24]. Insula sive regnum Siciliae urbibus praecipuis exornatum; [25]. Insula Malta accuratissime delineata; [26]. Nova totius Angliae, Scotiae et Hiberniae tab[ula]; [27]. Novissima et accuratissima XVII Provinciarum Germaniae Inferioris tabula; [28]. Belgium confoederatum; [29]. Tabula comitatus Frisiae; [30]. Tabulae dominii Groeningae quae et complectitur maximam partem Drentiae emendata; [31]. Transisalania provincia vulgo Over-Yssel; [32]. Ducatus Geldriae et comitatus Zutphaniae tabula; [33]. Comitatus Zutphaniae et fluminis Isulae nova delineatio; [34]. Ultrajectani dominii tabula; [35]. Comitatus Hollandiae tabula; [36]. Nova atque emendata descriptio Suydt Holandiae; [37]. Novissima Delflandiae, Schielandiae et circumiacentium insularum ut Voornae, Overflackeae, Goereae, Iselmondae aliarumque tabula., Atlase yra: [38]. Rhinolandiae, Amstelandiae et circumiacent[ium] aliquot territorioru[m] accurata desc[riptio]; [39]. Noordt Hollandt; [40]. Comitatus Zelandiae tabula; [41]. Belgii regii accuratissima tabula; [42]. Comitatus Flandriae tabula; [43]. Tabula comitatus Artesiae; [44]. Comitatus Hannoniae et episcopatus Cambresis descriptio; [45]. Comitatus Namurci tabula; [46]. Ducatus Lutzeburgici tabula; [47]. Tabula ducatus Limburch[ensis] et comitatus Valckenburch[ensis]; [48]. Tabula Brabantiae continens marchionatum Sacri Romani Imperii et dominium Michliniense; [49]. Marchionatus Sacri Romani Imperii et dominii Michliniensi tabula; [50]. Nova totius Westphaliae descriptio; [51]. Carta nova accurata del passagio et strada dalli paesi Bassi per via de Allemagna per Italia et per via di paesi Suizeri a Geneva, Lione et Roma., Antsp.: ZE ZBIORU J. LELEWELA (inv.: 00330000353; 00330000355; 00330000356)., Antsp.: Biblioteka Szkoły Nar: Polskiej w Batignolles (inv.: 00330000353; 00330000355; 00330000356)., Lipdė: BIBLJOTEKA VNIWERSYTECKA W WILNIE (inv.: 00330000353; 00330000355; 00330000356)., Lipdė: aštuonkampė mėlynais pakraščiais su raidiniu šifru: II C 2/10 (inv.: 00330000353); II C 2/11 (inv.: 00330000355)., Perrišta XX a. pr.: kartonas, kolenkoras, rudos odos nugarėlė ir kampeliai, nugarėlėje auksintas įspaudas: DE WIT // M 1563; frontispisas ir žemėlapiai spalvinti ranka; atlase yra: [55] žml. lap.; def. : trūksta žml. lap.: [1]. Nova orbis tabula; [29]. Insula Candia likusi tik viršutinė dalis; papildomai įrišta: [7]. Nova et accurata divisa in regna et regiones praecipuas Europae descriptio; [10]. Tabula Italiae, Corsicae, Sardiniae et adjecentium regnorum; [13]. Accuratissima Germaniae tabula; [18]. Regni Poloniaeet Ducatus Lithuaniae novissima et accuratissima descriptio; [21]. Magaei Tartariae, Magni Mogolis imperii, Iaponiae et Chinae nova descriptio; [53]. Carta nova accurata del passagio et strada dalli paesi Bassi per via de Allemagna per Italia et per via di paesi Suizeri a Geneva, Lione et Roma; žml. lap.: Carta nova accurata del passagio et strada dalli paesi Bassi per via de Allemagna per Italia et per via di paesi Suizeri a Geneva, Lione et Roma,Brabantia Duc. et Leodiensis Dioecesis ir Marchionatus Sacri Imperii, et Dom. Mechliniae klaidingai įrišti kaip nr. [53], [56] ir [55] (inv.: 00330000353)., Perrišta XX a. pr.: kartonas, mėlynas margas popierius, drobės nugarėlė, bloko kraštai marginti mėlynai, nugarėlėje lipdė su rankr. užrašu: FRIDERICUS DE WIT // 1671 // TABULAR. 51; frontispisas ir žemėlapiai spalvinti ranka; atlase yra [44] žml. lap.; def.: trūksta žml. lap. [5]. Nova et accurata totius Europae descriptio; [12]. Regni Daniae accuratissima delineatio; [23]. Insula Candia ejusque fortificatio; [25]. Insula Malta accuratissime delineata; [26]. Nova totius Angliae, Scotiae et Hiberniae tab[ula]; [27]. Novissima et accuratissima XVII Provinciarum Germaniae Inferioris tabula; [41]. Belgii regii accuratissima tabula (inv.: 00330000355)., Perrišta XX a. pr., išsaugant originalų viršelį: kartonas, ruda marmurinė oda, aklieji rėžtuko ir ruletės įspaudai, nugarėlėje auksinti filetės ir pavieniai orn. įspaudai bei įspaudas: ATLAS // M 1567; bloko kraštai taškuoti raudonai; frontisp. ir žml. spalvinti ranka; atlase yra: [49]. žml. lap.; def.: trūksta žml. lap. [1]. Nova orbis tabula; [2]. Novissima et accuratissima totius Americae descriptio (inv.: 00330000356).
ATLAS : [atlasas] : SIVE COSMOGRAPHICÆ MEDITATIONES DE FABRICA MVNDI ET FABRICATI FIGVRA
ATLAS : [atlasas] : SIVE COSMOGRAPHICÆ MEDITATIONES DE FABRICA MVNDI ET FABRICATI FIGVRA
ATLAS // SIVE // COSMOGRAPHICÆ // MEDITATIONES // DE // FABRICA MVNDI ET // FABRICATI FIGVRA. // ... // Gerardo Mercatore Rupelmundano, // ... // Autore..., Kolofonas: DVSSELDORPII // Excudebat Albertus Busius Illustrissimi Ducis Iuliæ, // Cliuiæ & Mon- // tis &c. Typographus, Sumptibus // hæredum Gerardi Mercatoris Rupel- // mundani, Anno 1595., Dzikowski, 34-35; Koeman. Atlantes Neerlandici. Vol. 1, ´t Goy-Houten, 2003, p. 50-55, 1:011., Antikva, kursyvas., Sign.: [1-2], †4 superscr., [1-2], a-d4, e2, f1, A-E2 superscr., [1-33], A4, a-q2. **2, a3 superscr., [1-9], a2, ††3, A-Z2, AA2 superscr., [1-26]., Def.: trūksta antr. lap., p.: [3-4] (su G. Merkatoriaus portr.), [15-16]; [1-2] (sign. [e1] subscr.), [5-6] (sign. [f1] subscr.), 13 žml. lap. iš pirmos dalies: [1]. Orbis terrae Compendiosa descriptio; [5]. America sive India nova; [6]. Polus arcticus; [7]. Islandia; [9]. Scotia, Regnum; [24]. Svecia et Norvegia; [25]. Daniae regnum...; [26]. Iutia septentrionalis; [27]. Holsatiae ducatus; [28]. Fionia; [29]. Prussia; [31]. Russia; [32]. Lithvania; 5 žml. iš antros d.; trečios d. p.: [5-6] (sign. a1 subscr.), 2 žml. lap.; ketvirtos d. p.: [5-6] (sign. ††1 subscr.), 7 žml. lap.; penktos d. p.: [9-10] (5 d. antr. lap.), 7 žml. lap. (M. 1018); pirmos dalies p.: [3-4] (su G. Merkatoriaus portr.), 1-2 (sign. a1 subscr.), 7 žml. lap.: [1-2]; [4-5]; [17-18]; [31]; penktos dalies antr. p. [1-2], 1 žml. lap. (M 1019)., Fingerprintas: ++++ j.o- s.m. diso 3 1595A., Atlase yra: [1]. Orbis terrae Compendiosa descriptio; [2]. Evropa; [3]. Africa; [4]. Asia; [5]. America sive India nova; [6]. Polus arcticus; [29]. Prussia; [30]. Livonia; [31]. Russia; [32]. Lithvania., Antsp.: Ze zbioru J. Lelewela (inv.: 439396-10; 439396-20)., Viršelis kartono, apklijuotas pilku popieriumi; nugarėlė ir kampeliai rudos odos; nugarėlėje popierinėje lipdėje užrašas juodu rašalu: GER. // MERCATOR // ATLAS // 1595; knygos bloko kraštai spalvinti raudonai; antr. lap. spalvintas ranka; klaidingai įrišta: pirmos dalies p.: [1-6] (sign. [e-f]); žml. lap.: [1-34] ir rodykllių p. [1-8] įrišti atlaso pab. po "Index tabularum Italiae et Graeciae"; antros dalies p.: [3-4] (illustrissimo Clementis...) įrištas po p.: [12]; def.: trūksta pirmos dalies p.: [3-4] (su G. Merkatoriaus portr.), 1-2 (sign. a1 subscr.), 7 žml. lap.: [1-2]; [4-5]; [17-18]; [31]; penktos dalies antr. p. [1-2], 1 žml. lap. (sign.: †4 subscr.) (inv.: 439396-20)., Antsp.: Biblioteka Szkoły Nar: Polskiej w Batignolles (inv.: 439396-10; 439396-20)., Aštuoniakampė lipdė mėlynais krašteliais su šifru: II F 2/39 (inv.: 439396-10); II D 2/6 (439396-20)., Lipdė: Bibljoteka uniwersytecka w Wilnie (inv.: 439396-10; 439396-20)., Viršelis kartono, aptrauktas ruda oda su auksintais ruletės, plokštelės ornamentiniais, aklaisiais rėžtuko įspaudais; viršutinio kietviršio centre auksintas įspaudas: THEA // TRVM OR // BIS TERRA // RVM; viršelis apiplyšęs, nutrintas; marginalijos; pradžioje įrištas 1 ranka rašytas [J. Lelewelio?] lap. su atlase esančių žml. sąrašu; prieš 2 d. įdėtas taip pat ranka rašytas [J. Lelewelio] antrosios dalies žml. sąrašas; klaidingai įrišta: p. [13-14] įrišti prieš p. [5-12] (sign. †4 superscr.); žml. spalvinti ranka; def.: trūksta antr. lap., p.: [3-4] (su G. Merkatoriaus portr.), [15-16]; [1-2] (sign. e1 subscr.), [5-6] (sign. f1 subscr.), 13 žml. lap. iš pirmos dalies: [1]. Orbis terrae Compendiosa descriptio; [5]. America sive India nova; [6]. Polus arcticus; [7]. Islandia; [9]. Scotia, Regnum; [24]. Svecia et Norvegia; [25]. Daniae regnum...; [26]. Iutia septentrionalis; [27]. Holsatiae ducatus; [28]. Fionia; [29]. Prussia; [31]. Russia; [32]. Lithvania; 5 žml. iš antros d.; trečios d. p.: [5-6] (sign. a1 subscr.), 2 žml. lap.; ketvirtos d. p.: [5-6] (sign. ††1 subscr.), 7 žml. lap.; penktos d. p.: [9-10] (5 d. antr. lap.), 7 žml. lap. (inv.: 439396-10).
ATLAS ANTIQUUS DANVILLIANUS MINOR [atlasas] : CONSPECTUS TABULARUM GEOGRAPHICARUM: I.ORBIS VETERIBUS NOTUS. scilicet: Europa, Asia, Africa. II. ORBIS ROMANI PARS OCCIDENTALIS. III. GALLIA. IV. ITALIA, SICILIA, SARDINIA, CORSICA. V. ORBIS ROMANI [...]
ATLAS ANTIQUUS DANVILLIANUS MINOR [atlasas] : CONSPECTUS TABULARUM GEOGRAPHICARUM: I.ORBIS VETERIBUS NOTUS. scilicet: Europa, Asia, Africa. II. ORBIS ROMANI PARS OCCIDENTALIS. III. GALLIA. IV. ITALIA, SICILIA, SARDINIA, CORSICA. V. ORBIS ROMANI PARS ORIENTALIS. VI. GRAECIA. VII. ASIA MINOR ET SYRIA. VIII. PALAESTINA. IX. EUPHRATES ET TIGRIS. (ad emendationes H. P. G. Pauli Prof. Jen.) X. INDIA. XI. AEGYPTUS. XII. TABULA MEDII AEVI. GERMANIA, FRANCIA, ITALIA, HISPANIA, INS. BRITANNICAE. : IN USUM SCHOLARUM EX MAIORI FORMA AUCTORIS, CURATIOR REDACTUS ET EDITUS / [Jean Baptiste Bourguignon d´Anville]
ATLAS ANTIQUUS // DANVILLIANUS // MINOR. // CONSPECTUS TABULARUM GEOGRAPHICARUM: // I. ORBIS VETERIBUS NOTUS. // scilicet: Europa, Asia, Africa. // II. ORBIS ROMANI PARS OCCIDENTALIS. // III. GALLIA. // IV. ITALIA, SICILIA, SARDINIA, CORSICA. // V. ORBIS ROMANI PARS ORIENTALIS. // VI. GRAECIA. // VII. ASIA MINOR ET SYRIA. // VIII. PALAESTINA. // IX. EUPHRATES ET TIGRIS. // (ad emendationes H. P. G. Pauli Prof. Jen.) // X. INDIA. // XI. AEGYPTUS. // XII. TABULA MEDII AEVI. // GERMANIA, FRANCIA, ITALIA, HISPANIA, INS. BRITANNICAE. // IN USUM SCHOLARUM EX MAIORI FORMA AUCTORIS, CURATIOR REDACTUS ET EDITUS., Žml. [5.] "Altes und neues Italien 1799" neįvardintas antr. lape., Žml. atspausdinti ant melsvos spalvos popieriaus., Dzikowski, 305; http://gso.gbv.de; http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de; http://www.sudoc.abes.fr., Antikva, kursyvas., Nesignatūruota., Antsp.: Ze zbioru J. Lelewela (inv.: 427865-10)., Antsp.: Biblioteka Szkoły Nar:[odowej] Polskiej w Batignolles (inv.: 427865-10)., Antsp.: BIBLJOTEKA UNIWERS. W WILNIE. Kartografja (inv.: 427865-10)., Lipdė: BIBLJOTEKA VNIWERSYTECKA W WILNIE (inv.: 427865-10)., Aštuoniakampė lipdė mėlynais krašteliais su šifru: II E 1/17 (inv.: 427865-10)., Mėlynas popierius, kartonas; žml. kontūrai spalvinti ranka (inv.: 427865-10).