Pirminės kortelės

„ Uwagi o składzie Rymów Polskich...". [Tekstų rinkinys]