Pirminės kortelės

Do Rządu Cesarskiego Wileńskiego uniwersytetu Prośba“