Pirminės kortelės

Bilet 8. [Pakvitavimas apie rekrūtų pristatymą]