Pirminės kortelės

[Du Pisankų giminės herbai – Waga ir Piława]