Pirminės kortelės

Do Prześwietney Komissyi Administracyiney Duchowney Źyrowickiey. [Raportas]