Pirminės kortelės

Burmistrze Rayce Miasta JKm Wilna