Pirminės kortelės

Dalszy Regestr Komportacyj Dokumentow Majętnośći Oławy