Pirminės kortelės

Antoni Hryniewicz Sędzia Ziemski Wa Trockiego. [Liudijimas]