Pirminės kortelės

„ [...] Nayiasnieszy Naypotężnieyszy wielki Monarcho Imperatorze Alexandru Pawlowiczu ...“