Pirminės kortelės

Dobawkowa Skaska 1825 r. Woytowstwa Alexandryiskiego