Pirminės kortelės

Laiškas [advokatui Ambroziejui Vilgockiui (A. Wilgocki)]