Pirminės kortelės

„1794 Ma Xbr 19 Dnia w Wilnie...“ [laiškas]