Pirminės kortelės

„Frańciszek Xawier Ogiński kasztelanic Trocki czynię wiadomo tym moim asekuracyinym opisem..."