Pirminės kortelės

„August trzeci z bożey łaski krol Polski, wielki xiąże Litewski... oznaymuiemy ninieyszym listem patentem..."