Pirminės kortelės

„August trzeci z bożey łaski krol Polski, wielki xiążę Litewski... oznaymujemy tym listem patentem..."