Pirminės kortelės

„August trzeci z bożey łaski krol Polski, wielki xiąże Litewski... oznaymujemy tym listem przywilejem..."