Pirminės kortelės

„August trzeci z bozey łaski krol Polski wielki xiąze Litewski..."