Pirminės kortelės

Jasnie Oswieczone Mciwe Xiąże Panie a Panie y Dobrodzieiu nasz Miłosciwy