Pirminės kortelės

Kristupo ir Jonušo Radvilų užrašymai Kėdainių evangelikams liuteronams