Pirminės kortelės

Josvainių klebono Motiejaus Kobylinskio patvirtinimo Kėdainių klebonu dokumentai