Pirminės kortelės

Išrašai iš Čapskio (Czapski) bylos su Plonskovskiu (Pląskowski)