Pirminės kortelės

Jaśnie Oswiecony Mosci Xiąże Panie Nayosobliwszy Dobrodzieju