Pirminės kortelės

Byla dėl Pakšteliškių palivarko valdymo