Pirminės kortelės

Byla dėl Pakšteliškių ir Paobelio palivarkų valdymo