Pirminės kortelės

Laiškai (2) Lietuvos vyriausiojo tribunolo maršalkai, Upytės teismo paseniūniui Straševičiui (Straszewicz)