Pirminės kortelės

Inwentarz Placow Budynkow y Kramow Zborom Kieydańskim nalezących