Pirminės kortelės

Kazimiero Sapiegos laiškas ir universalai Biržų tvirtovės gynimo reikalu