Pirminės kortelės

„Anna z Bozey laski Krolowa Polska Wielka Xięzna Lithewska..." [Raštas]