Pirminės kortelės

Laiškai (2) Upytės kardininkui, Kėdainių seniūnui Danieliui Kosciuškai