Pirminės kortelės

[Karaliaus Stepono Batoro raštas]