Pirminės kortelės

Kėdainių magistrato narių atsakymas į neįvardinto kunigaikščio raštą (ordynans) dėl miestiečių teisių