Pirminės kortelės

Kėdainių vaito Juozapo Budrevičiaus (Jozepha Budrewicza) atleidimo nuo mokesčių Kėdainių dvarui dokumentai