Pirminės kortelės

106 parašai įvairių rusų aukštų dignitorių