Pirminės kortelės

[Juzefo Ignaco Kraševskio laiškai (9)]