Pirminės kortelės

Laiškai (2) Kėdainių seniūnui Danieliui Kosciuškai (Daniel Kosciuszko)