Pirminės kortelės

„August II z Bozey Łaski Krol Polski Wielki Xiąze [Litewski]..."