[ Cerkvės griuvėsiai Kaložoje, Gardino priemiestyje]