Pirminės kortelės

„Abrahamus Woyna Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Vilnensis..." [Raštas]