Pirminės kortelės

[Rusijos caro Aleksandro III karūnavimo Maskvoje iškilmių nuotraukų albumas]