Pirminės kortelės

Kristupo Radvilos patvirtinti Kėdainių miesto puodžių ir kalvių cechų statutai