Pirminės kortelės

Kėdainių siuvėjų cecho statutas, patvirtintas Kristupo Radvilos