Pirminės kortelės

Kėdainių klebonijos činšo inventorius ir kiti duomenys apie klebonijos turtą