Pirminės kortelės

Kauno klebono pakvitavimai bažnyčios mokesčius sumokėjusiam Petrui Nesciukui (Piotr Niesciuk)